Hội đồng Các trường Đại học độc lập

Hội đồng Các trường Đại học độc lập (Council of Independent Colleges – CIC) One Dupont Circle NW, Suite 320 Washington, DC 20036 ĐT: (202) 466-7230 Fax: (202) 466-7238 Email: cic@cic.nche.edu Web site: http:// www.cic.edu Được thành lập năm 1956, CIC là một hiệp hội quốc tế bao gồm hơn 400 trường đại học và

CÁC CƠ QUAN CỦA CHÍNH PHỦ MỸ

CÁC QUAN CỦA CHÍNH PHỦ MỸ Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (U.S. Agency for International Development – USAID) Ronald Reagan Federal Building 1300 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 20523 ĐT: (202) 712-0000 Web site: http: // www.info.usaid.gov USAID hỗ trợ các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ thực hiện các dự

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SINH VIÊN

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SINH VIÊN So với trước thập niên 1950, nền giáo dục đại học và cao đẳng ở Mỹ hiện nay mở cửa rộng hơn. Có khoảng 70% dân số Mỹ có thể theo học ở các trường đại học và cao đẳng. Sau Chiến tranh thế giới thứ II,

Tuyển sinh, ban giảng huấn, sinh viên và việc giảng dạy

PHẦN II: TUYỂN SINH, BAN GIẢNG HUẤN, SINH VIÊN VÀ VIỆC GIẢNG DẠY TUYỂN SINH Các tiêu chuẩn về tuyển sinh khác nhau tuỳ thuộc vào loại trường. Dựa trên nhiệm vụ chiến lược của mình, các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ lập ra các chính sách tuyển sinh. Ở một số

Số lượng sinh viên Việt ngày càng tăng ở Mỹ

Hiện tại có 1,2 triệu sinh viên quốc tế học tập tại Mỹ, gần 75% trong số đó được ghi danh vào đại học,thạc sĩ hoặc tiến sĩ,theo SEVIS bằng những con số. Ở California, New York và Texas ghi danh 36% của tất cả học sinh.Một con số 919.484 người,hay 77% tổng số,là từ