Category: Tuyển Sinh

Nhật Bản giúp Việt Nam đào tạo các kỹ sư robot

Một dự án hợp tác giữa chính phủ Nhật Bản và chính phủ thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo các chuyên gia robot tại Việt Nam đã bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Trung tâm Đào tạo Công viên Saigon Hi-Tech nhận robot từ Nhật Bản. Trung tâm Đào tạo Công viên Saigon

Các trường dạy nghề ngày càng thiếu sinh viên

Nhiều trường dạy nghề đã đóng cửa một số ngành đào tạo,và các nhà phân tích nói rằng họ có thể phải đóng cửa hoàn toàn vì họ không thể tìm thấy các sinh viên. Đà Nẵng nghề Junior College (đào tạo 3 năm) là một trong những trường dạy nghề trọng điểm của quốc