Category: Du Học

Số lượng sinh viên Việt ngày càng tăng ở Mỹ

Hiện tại có 1,2 triệu sinh viên quốc tế học tập tại Mỹ, gần 75% trong số đó được ghi danh vào đại học,thạc sĩ hoặc tiến sĩ,theo SEVIS bằng những con số. Ở California, New York và Texas ghi danh 36% của tất cả học sinh.Một con số 919.484 người,hay 77% tổng số,là từ

Sinh viên du học ở lại nước ngoài hay về nước

Trong số 15 sinh viên được gửi ra nước ngoài để nghiên cứu về một học bổng toàn phần sau khi chiến thắng “Đường đến Mt. Peak “bài kiểm tra chương trình Olympia, cuộc thi kiến thức lớn nhất của Việt Nam dành cho học sinh trung học,chỉ có một người đã trở về Việt