Văn bằng và học vị ở Mỹ

VĂN BẰNG VÀ HỌC VỊ

Văn bằng (diploma) là một giấy chứng nhận bằng văn bản chính thức xác nhận một sinh viên đã hoàn tất các yêu cầu của một khóa học ở một cấp bậc nào đó. Còn học vị (degree) dùng để xác nhận việc đã hoàn tất các chương trình học ở cấp bậc đại học và cao đẳng. Các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ cấp văn bằng ở một buổi lễ chính thức, gọi là “lễ tốt nghiệp” (graduation) hay “lễ phát bằng” (commencement). Tại các buổi lễ này, văn bằng được cấp công khai trước công chúng. Ở trình độ đại học và cao đẳng có 4 loại học vị: cao đẳng (associate), đại học (baccalaureat hoặc bachelor), thạc sĩ (master) và tiến sĩ (docterate).

Để có được bằng cử nhân, sinh viên phải lấy được 120 đến 128 tín chỉ. Để có được bằng thạc sĩ, sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân phải học tiếp 1 hoặc 2 năm nữa. Đối với bằng tiến sĩ, ngoài việc học tiếp 1 hoặc 2 năm sau đại học, người muốn lấy bằng tiến sĩ còn phải có những công trình nghiên cứu có ý nghĩa của riêng mình. Công trình nghiên cứu này có thể phải mất từ 1-6 năm mới hoàn tất.

văn bằng và đại học ở Mỹ

Bậc cao đẳng (Associate Degree)                                        

Các đại học 2 năm (cao đẳng hay cộng đồng) và một số trường đại học 4 năm thường cấp bằng cao đẳng cho các ngành khoa học tự nhiên (Associate of Science – A.S.) hoặc xã hội (Associate of Arts – A.A.). Bằng cao đẳng được cấp sau khi sinh viên học xong 60 tín chỉ. Một số trường đại học cũng có tổ chức các khóa học cấp bằng cao đẳng. Những người có bằng cao đẳng cũng thường được học chuyển tiếp lên đại học để lấy bằng cử nhân đại học mà không phải qua 2 năm học đại cương. Nhiều trường cao đẳng cộng đồng còn tổ chức các chương trình học lấy chứng chỉ (certificate) trong các lĩnh vực kỹ thuật và dạy nghề. Các khóa học này thường kéo dài chưa đến 2 năm.

Bậc cử nhân (Bachelor’s Degree)

Theo truyền thống, để có được bằng cử nhân, sinh viên thường phải trải qua 4 năm học toàn thời gian trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên (B.S.) hoặc khoa học xã hội (B.A.). Tuy nhiên, cũng có một số trường đại học và cao đẳng cấp bằng cử nhân dựa trên việc sinh viên có kiến thức tập trung, chuyên sâu vào một lĩnh vực nào đó. Điều này thường xảy ra trong các lĩnh vực giáo dục, y tế hoặc công tác xã hội. Cử nhân nghệ thuật là bằng cấp dành cho những người đã theo học tập trung ở các lĩnh vực biểu diễn (sân khấu, điện ảnh, múa, kịch nói…)

Bậc thạc sĩ (Master’s Degree)

Ngoài các loại bằng thạc sĩ truyền thống như thạc sĩ khoa học (Master of Science) hoặc văn chương (Master of Arts), các trường đại học ở Mỹ hiện nay còn cấp bằng thạc sĩ giáo dục (M.Ed.), điều dưỡng (M.S.N), quản trị kinh doanh (MBA), nghệ thuật (MFA), công tác xã hội (M.S.W). Mỗi loại bằng cấp này đều đòi hỏi người học phải trải qua quá trình học toàn thời gian kéo dài 1-2 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Một số trường còn yêu cầu sinh viên phải làm luận văn tốt nghiệp ra trường.

Bậc tiến sĩ (Doctoral Degree)

Bậc tiến sĩ là bậc học cao nhất trong hệ thống giáo dục ở cấp bậc đại học và cao đẳng của Mỹ. Trong hệ thống này có học vị tiến sĩ (Doctor of Phylosophy – Ph.D) cấp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học phải học tiếp ít nhất 2 năm, trải qua các kỳ thi viết và vấn đáp để kiểm tra kiến thức toàn diện, và sau đó phải có một công trình nghiên cứu lớn dưới dạng luận văn. Một số loại bằng tiến sĩ khác gồm có Tiến sĩ Y khoa (Doctor of Medicine – MD), Tiến sĩ Giáo dục (Doctor of Education – Ed.D), và Tiến sĩ Luật (Doctor of Jurisprudence – JD). Tất cả các bằng cấp này đều đòi hỏi nghiên cứu sinh phải có các công trình nghiên cứu lớn sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, trải qua các kỳ thi kiểm tra kiến thức toàn diện và báo cáo tốt nghiệp dưới dạng luận văn (ngoại trừ Tiến sĩ Luật và Tiến sĩ Y khoa).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *