Vấn đề tuyển sinh đối với sinh viên nước ngoài

Vấn đề tuyển sinh đối với sinh viên nước ngoài

Các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ có các quy trình tuyển sinh và yêu cầu đặt ra khác nhau đối với sinh viên nước ngoài.

Một sinh viên nước ngoài thường phải bắt đầu việc xin nhập học ít nhất là một năm trước thời hạn đăng ký cuối cùng để có đủ thời gian thu thập các bảng điểm cần thiết và dự các kỳ thi theo yêu cầu. Hạn chót đăng ký học thường là ngày 1-10 hoặc 1-6 hàng năm. Tháng 8 thường là thời điểm nhập học.

Rất ít trường hỗ trợ tài chính cho sinh viên nước ngoài trong năm học đầu tiên ở Mỹ. Các sinh viên nước ngoài cũng ít có cơ hội tìm được nguồn hỗ trợ tài chính từ bên ngoài. Vì vậy, khi sinh viên gửi đơn xin học, đa số các trường thường yêu cầu họ chứng minh khả năng tài chính để trang trải học phí, chi phí ăn ở và một số chi phí khác. Trong năm học thứ 2, sinh viên có nhiều cơ hội tìm học bổng hơn. Ngoài các điều kiện nói trên, sinh viên nước ngoài khi muốn học ở một trường nào đó ở Mỹ cũng nên kiểm tra xem mình có hội đủ các điều kiện về nhập cảnh và tiếng Anh không.

Sinh viên nước ngoài cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin về quy trình và điều kiện tuyển sinh của các trường thông qua các tài liệu xuất bản của Hiệp hội Các tổ chức đăng ký học đại học và cao đẳng và Các quan chức tuyển sinh Mỹ (American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers – AACRAO), địa chỉ: One Dupont Circle NW, Washington, DC 20036 (www.aacrao.com/international/ 11index.html). AACRAO cũng cung cấp thông tin về một số tổ chức đánh giá, xếp loại của tư nhân.

vấn đề tuyển sinh đối với sinh viên nước ngoài

Sinh viên học chuyển tiếp

Tỉ lệ sinh viên học chuyển tiếp từ trường này sang trường khác rất cao ở Mỹ. Điều này cũng phản ảnh một thực tế là người Mỹ nói chung rất hay thay đổi và sự nhất quán tương đối giữa các trường trong chương trình học.

Tuyển sinh sau cử nhân

Tuyển sinh sau cử nhân và tuyển sinh vào đại học khác nhau trên rất nhiều phương diện. Các chương trình sau cử nhân thường tự xây dựng và quản lý các chế độ tuyển sinh cho riêng mình. Quy trình tuyển sinh sau cử nhân phức tạp hơn nhiều so với quy trình tuyển sinh đại học. Quy trình này thường đòi hỏi sinh viên phải cung cấp các chứng chỉ, bảng điểm của thời gian học đại học, cao đẳng hoặc qua các kỳ thi đã được chuẩn hóa (như GRE, MCAT, LSAT, và các kỳ thi cho một số chuyên ngành riêng biệt), thư giới thiệu, tiến cử của các khoa của trường đã học trước đây. Khi nộp đơn xin học, sinh viên cũng có thể được yêu cầu nộp đơn xin tài trợ đã được điền đầy đủ thông tin. Xem xét cấp học bổng (như học bổng giảng dạy, nghiên cứu) và miễn giảm học phí là một phần quan trọng trong quy trình tuyển sinh cử nhân, nó đòi hỏi sinh viên phải cung cấp nhiều thông tin và mất khá nhiều thời gian để xét chọn.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *