Thông tin về các trường đại học 2 năm

Các trường đại học 2 năm

Ở Mỹ, có khoảng 1.727 trường cao đẳng kỹ thuật và cộng đồng, trong số đó có 652 trường của tư nhân. Mặc dù trước đây các trường kỹ thuật chỉ tập trung vào một số môn học thuộc lĩnh vực công nghệ, nhưng nay các trường này cũng đưa vào giảng dạy một số khóa học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nghệ thuật. Để phù hợp với tình hình thực tế, tên trường cũng có thể thay đổi theo, lúc gọi là “cao đẳng”, lúc gọi là “cộng đồng” hay “kỹ thuật”. Trường cao đẳng cộng đồng, như tên gọi của nó, chủ yếu phục vụ cho một vùng, một hạt nào đó. Các trường cao đẳng địa phương có 4 loại chương trình khác nhau:

Các chương trình chuyển đổi

Các sinh viên có thể hoàn tất 2 năm học đầu về khoa học xã hội và nhân văn hay về một ngành nghề chuyên môn như: y khoa, kinh doanh, luật hay kỹ thuật công nghệ và sau đó chuyển tiếp lên đại học 4 năm để hoàn tất bằng cử nhân (baccalaureate degree).

học đại học 2 năm ở Mỹ

Các chương trình phát triển hay hoàn thiện

Nhiều sinh viên cần các chương trình được thiết kế riêng cho họ nhằm nâng cao một vài kỹ năng nào đó (như kỹ năng đọc hay làm toán) để giúp họ có thể tiếp tục theo đuổi việc học ở bậc đại học hay nâng cao năng lực làm việc trong nghề nghiệp của mình. Còn các chương trình hoàn thiện được thiết kế dành cho các sinh viên đã gián đoạn việc học trong nhiều năm, cần nắm bắt lại những kiến thức cơ bản, và có một giai đoạn chuyển tiếp để có thể thích nghi với cách học ở bậc đại học. Một phần lớn các sinh viên không sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ bản xứ cũng cần tham gia các khóa học hoàn thiện tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai. Những chương trình này thường không nằm trong danh sách các môn học được cấp tín chỉ.

Các chương trình giáo dục thường xuyên và dành cho người lớn

Những chương trình này thường không cấp tín chỉ mà chỉ tập trung vào những yêu cầu phát triển nghề nghiệp hay những môn học thuộc về năng khiếu, sở thích, văn hoá hoặc phục vụ lĩnh vực giải trí.

Các chương trình dạy nghề / kỹ thuật

Khoảng 60% số sinh viên của các trường đại học 2 năm tham dự các chương trình lấy chứng chỉ hoặc các chương trình khác giúp họ tìm việc làm, nâng cao kỹ năng làm việc, và để thích nghi dễ dàng với những thay đổi trong công việc. Những chương trình này có một tầm quan trọng rất lớn đối với các lực lượng lao động dễ bị lạc hậu về kỹ năng hoặc bị dư thừa trong khoảng thời gian 2-3 năm.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *