Hiệp hội Các hội đồng quản trị các trường đại học và cao đẳng

Hiệp hội Các hội đồng quản trị các trường đại học và cao đẳng (Association of Governing Boards of Universities and Colleges – AGB)

One Dupont Circle NW, Suite 400

Washington, DC 20036

ĐT: (202) 296-8400

Fax:(202)223-7053            

Web site: http:// www.agb.org

AGB được thành lập nhằm củng cố hoạt động của các hội đồng quản trị của các trường đại học, cao đẳng công và tư. AGB đóng vai trò là chiếc cầu nối giữa các hội đồng quản trị và ban giám hiệu của các trường.

Hiệp hội Các hội đồng quản trị các trường đại học và cao đẳng

Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng thuộc dòng Tên (Association of Jesuit Colleges and Universities – AJCU)

One Dupont Circle NW, Suite 405

Washington, DC 20036

ĐT: (202) 862-9893

Fax: (202) 862-8523

Email: office@ajcunet.edu

Web site: http:/ /www.ajcunet.edu

AJCU là tổ chức đại diện cho 28 trường đại học và cao đẳng theo dòng tu ở Mỹ. AJCU đóng vai trò là người đại diện cho các trường này ở Washington với tư cách là nơi cung cấp thông tin về các trường này.

Hiệp hội Các Trưởng phòng cơ sở vật chất đại học và cao đẳng (The Association of Higher Education Facilities Officers— APPA)

1643 Prince Street

 Alexandria, VA 22314-2818

ĐT: (703) 684-1446

Fax:(703)549-2772

Website: http://www.appa.org

APPA đại diện cho hơn 1.500 trường đại học và cao đẳng ở Mỹ, Canada, Úc, New Zealand và một số nước khác. Mục đích của APPA là thúc đẩy sự tiến bộ của các cơ quan hỗ trợ giáo dục trong vấn đề quản trị, hoạt động, hoạch định, và phát triển.

Văn phòng Giáo dục quốc tế (The College Board/Office of International Education)

1233 20th Street NW, Suite 600

Washington, DC 20036

ĐT: (202) 822-5900

Fax: (202) 822-5234

Email: internatl@collegeboard.org

Web site: http://www.collegeboard.com

Đây là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, bao gồm 2.500 trường cao đẳng, phổ thông, các hệ thống trường phổ thông, và các hiệp hội giáo dục. Thông qua Văn phòng Giáo dục quốc tế, tổ chức này tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên người Mỹ sinh sống ở nước ngoài và các sinh viên nước ngoài có thể theo học ở các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *