CÁC VẤN ĐỀ LỚN CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CỦA MỸ

PHẦN IV: CÁC VẤN ĐỀ LỚN CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CỦA MỸ

Những vấn đề lớn của các trường đại học và cao đẳng Mỹ, bao gồm: chi phí và các nguồn kinh phí, chất lượng và đánh giá (bao gồm đánh giá chất lượng giảng dạy), các cơ hội công bằng trong việc xin học, vấn đề quản lý, công nghệ thông tin, tính minh bạch, và quá trình quốc tế hóa trong giáo dục đại học và cao đẳng.

CÁC VẤN ĐỀ LỚN CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CỦA MỸ

CHI PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ                

Hiện nay, một trong những vấn đề quan trọng và phức tạp nhất trong hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng Mỹ là chi phí đào tạo và các vấn đề liên quan đến việc tài trợ cho sinh viên. Trong 10 năm qua, học phí ở các trường cao đẳng công 4 năm đã tăng 51% (đã điều chỉnh yếu tố lạm phát); ở các trường cao đẳng tư 4 năm, học phí tăng 35%. Mặc dù học phí tăng ở mức tương đối ổn định (khoảng 4%/năm) nhưng trong vài năm gần đây, việc tăng học phí đã gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt quan hệ công chúng, chính trị và cá nhân cho hầu hết các trường. Học phí tăng còn làm cho công chúng phải lo lắng về khả năng học tiếp lên cao ở bậc đại học và cao đẳng của họ.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tăng chi phí giáo dục đại học và cao đẳng. Trong những nguyên nhân này có việc chính quyền liên bang và các tiểu bang giảm nguồn kinh phí trợ cấp cho các trường; chi phí đầu tư cho các công nghệ giảng dạy mới khá cao; các trường muốn duy trì mức lương cao cho các giáo sư và nhân viên nhằm giữ được những cán bộ khoa xuất sắc nhất. Hầu hết các trường đại học và cao đẳng đã có nhiều nỗ lực nhằm duy trì mức học phí ổn định, một số khác thậm chí còn hứa hẹn chỉ tăng học phí bằng với mức tăng lạm phát. Để giảm chi phí hoạt động, trước mắt, các trường có thể thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, về lâu dài, các trường cần phải tìm các nguồn kinh phí và phương cách giảng dạy ưu việt và tiết kiệm hơn. Nhiều trường hiện nay chọn biện pháp cho các công ty bên ngoài đảm nhận các dịch vụ không liên quan trực tiếp đến mục tiêu giảng dạy và đào tạo (như vấn đề ăn, ở, vệ sinh…). Một số khác đã lên các kế hoạch huy động nguồn kinh phí đào tạo và tìm các nguồn kinh phí thay thế khác.

Quà tặng hiện đang là một nguồn kinh phí đào tạo quan trọng đối với các trường đại học và cao đẳng có chất lượng cao. Trong năm học 1996-1997, quà tặng chiếm gần 5% tổng thu nhập của các trường đại học và cao đẳng công và 15% thu nhập của các trường tư. Trong số này khoảng 33% là đóng góp của các hội cựu sinh viên, 25% là của các cá nhân, 20% của các công ty, 20% của các tổ chức xã hội và phần còn lại của các tổ chức khác, trong đó có các tổ chức tôn giáo. Trong số 20 trường huy động được nhiều quỹ hỗ trợ nhất trong năm học 1996-1997, có 4 trường là đại học tiểu bang (Đại học Wisconsin-Madison, Đại học California Los Angeles, Đại học California Berkeley, Đại học Pennsylvania), với số tiền huy động trung bình mỗi năm là 200 triệu đô-la Mỹ. Các nguồn đóng góp của xã hội luôn là những nguồn kinh phí đào tạo quan trọng cho các trường và ngày càng trở nên quan trọng đối với các trường công. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 100 trường huy động được các nguồn đóng góp đáng kể từ bên ngoài.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *